+

Anđelka Simić

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Telefon: +381 (11) 3053 878
E-mail: andjelka.simic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 115
Konsultacije:

Angažovanje u nastavi

Petrografija sa geologijom