+
Избори у звања

Универзитет у Београду – Шумарски факултет расписује конкурс за избор једног редовног професора и једног ванредног професора

Датум: 10.04.2024 - Категорија: Избори у звања

08.04.2024. Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности ОБАВЕШТЕЊЕ о приступном предавању кандидата за избор једног наставника – доцента за ужу научну област Хемија

Датум: 08.04.2024 - Категорија: Приступна предавања

25.03.2024. Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат комисије за избор једног редовног професора за ужу научну област: Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине, са роком од 15 дана.

Датум: 25.03.2024 - Категорија: Избори у звања

18.03.2024. Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат комисије за избор једног редовног професора за ужу научну област: Гајење шума, са роком од 15 дана.

Датум: 18.03.2024 - Категорија: Избори у звања

26.02.2024. Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат комисије за избор једног ванредног професора за ужу научну област: Заштита шума и украсних биљака, са роком од 15 дана.

Датум: 26.02.2024 - Категорија: Избори у звања

13.02.2024. Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије за оцену испуњености услова за избор др Луке Бајића у звање научни сарадник, са роком од 30 дана

Датум: 13.02.2024 - Категорија: Избори у звања
1 2 3