+
Избори у звања

Универзитет у Београду – Шумарски факултет расписује конкурс за избор два наставника у звање редовног професора, два наставника у звање ванредног професора и једног наставника у звање доцента

Датум: 15.05.2024 - Категорија: Избори у звања

14.05.2024. Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије за оцену испуњености услова за реизбор др Драгане Чавловић у звање научни сарадник, са роком од 30 дана

Датум: 14.05.2024 - Категорија: Избори у звања

08.05.2024. Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат комисије за избор једног ванредног професора за ужу научну област: Пејзажна архитектура и хортикултура, са роком од 15 дана.

Датум: 08.05.2024 - Категорија: Избори у звања

30.04.2024. Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат комисије за избор једног редовног професора за ужу научну област: Пејзажна архитектура и хортикултура, са роком од 15 дана.

Датум: 30.04.2024 - Категорија: Избори у звања

26.04.2024. Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат комисије за избор једног наставника – доцента за ужу научну област: Хемија, са роком од 15 дана.

Датум: 26.04.2024 - Категорија: Избори у звања

25.03.2024. Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат комисије за избор једног редовног професора за ужу научну област: Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине, са роком од 15 дана.

Датум: 25.03.2024 - Категорија: Избори у звања
1 2 3