+
Избори у звања

Универзитет у Београду – Шумарски факултет расписује конкурс за избор једног редовног професора

Датум: 15.09.2021 - Категорија: Избори у звања

Универзитет у Београду – Шумарски факултет расписује конкурс за избор једног сарадника у звање асистента са докторатом и два ванредна професора

Датум: 01.09.2021 - Категорија: Избори у звања

23.08.2021. Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат комисије за избор једног редовног професора за ужу научну област: Финална пререда дрвета, са роком од 15 дана.

Датум: 23.08.2021 - Категорија: Избори у звања

14.07.2021. Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат комисије за избор једног ванредног професора за ужу научну област „Нацртна геометрија и геометрија архитектонске форме“, са роком од 15 дана.

Датум: 14.07.2021 - Категорија: Избори у звања

21.06.2021 Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Одговор Комисије на Приговор на Реферат Комисије по расписаном конкурсу за избор наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Нацртна геометрија и геометрија архитектонске форме

Датум: 21.06.2021 - Категорија: Избори у звања

21.06.2021 Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Приговор на Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Нацртна геометрија и геометрија архитектонске форме

Датум: 21.06.2021 - Категорија: Избори у звања
1 2 3