+
Јавне набавке

28.07.2020 Јавна набавка радова – отворени поступак – јн број 0006/20 – молерски радови за потребе Шумарског факултета

Датум: 28.07.2020 - Категорија: Јавне набавке

План јавних набавки

Датум: 28.07.2020 - Категорија: Јавне набавке

27.07.2020 Јавна набавка добара – отворени поступак јн број 1.1.19/20 – намирнице за припремање оброка

Датум: 27.07.2020 - Категорија: Јавне набавке

14.07.2020 Преговарачки поступак без објављивања позива ЈН 1.2.4/20-1 – АБ софт пословни софтвер, набавка услуге одржавања модула пословног софтвера

Датум: 14.07.2020 - Категорија: Јавне набавке

09.07.2020. Преговарачки поступак без објављивања позива ЈН 1.2.4/20 – набавка услуга одржавања информационог система Универзитета у Београду Шумарског факултета(ФИС)

Датум: 09.07.2020 - Категорија: Јавне набавке

06.07.2020 Јавна набавка мале вредности јн број 1.1.15/20 – НАБАВКА РАЧУНАРА, РАЧУНАРСКЕ И МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ за потребе Универзитета у Београду – Шумарског факултета

Датум: 06.07.2020 - Категорија: Јавне набавке
1 2 3 14