+

Марко Веизовић

Асистент
Телефон: +381 (11) 3053 908
Е-маил: marko.veizovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: Лабораторија за својства дрвета
Консултације: уторком од 10 до 11 часова

Рођен је 24.3.1991. године, завршио Осму београдску гимназију и 2010. године уписао Шумарски факултет Универзитета у Београду, Одсек за технологије дрвета. На основним студијама је дипломирао 2015. године, накоч чега се запошљава у индустрији, али и наставља усавршавање уписивањем мастер студија на модулу примарна прерада дрвета – Одсека за технологије дрвета. У току мастер студија заснива радни однос на Шумарском факултету Иниверзитета у Београду, 2016. године. Мастер студије је завршио 2017. године, а студирање је наставио уписивањем докторских студија у истој области.

Усавршавање:

 • Усавршавању у Пољској – Faculty of wood tecnology, University of Life Sciences, у Познану. Размена у оквиру CEEPUS програма (2014) Усавршавање – „Innovation School Sprungbret“, međunarodni studentski projekat u organizaciji Univerziteta u Bernu – Berner Fachhochschule, Biel (2017)
 • Усавршавање у Словенији – COST акција (FP1407) – Биотехнички факултет, Универзитет у Љубљани – Одсек за технологије дрвета (2018)
 • Летња школа – EIT (European Institute of Innovation & Technology) Climate-KIC Catapult Summer School „Wood construction in climate change mitigation“ – Aalto University (Helsinki), Chalmers University of Technology (Geteborg) (2019)
 • Тренинг – EUTA (European Training Academy), Horizon 2020 Project Development and Proposal Writing Training for Circular Economy (2019)
 • Тренинг – Training & Research for Academic Newcomers-TRAIN (2019)

Пројекти:

 • FORESDA – „Forest-based cross sectoral value chains fostering innovation and competitiveness in the Danube Region“ (2017-2019.) #DTP1-383-1.1
 • Билатерални пројекат са Словенијом – InnoRenew CoE – Serbia, Универзитет у Београду, Шумарски факултет (2018-2019)
 • ТР 31041 – Шумски засади у функцији повећања пошумњености Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011/18)

•           Критеријуми и индикатори за расподелу дрвета из државних шума Републике Србије, пројекат додељен од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме (2019/20)

Ужа научна област

Примарна прерада дрвета

Област истраживања

Својства дрвета

Ангажовање у настави

Основне струковне студије

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2021

Одабрани научни радови

 • Veizović, M., Popović, Z., Todorović, N., Milić, G. (2018): Drying Quality and Color of Subfossil Oak from Central Serbia, Glasnik šumarskog fakulteta, 117:164-171
 • Veizović, M., Popović, Z., Todorović, N., Milić, G., (2019): Effect of Heat Treatment on Colour, Density and Dimensional Stability of Subfossil Oak Wood, Scientific, Professional and Information Journal of Wood Science, Design and Technology, 7(1):10-14
 • Veizović, M., Popović, Z., Todorović, N., Milić, G. (2017): Drying Quality and Properties of Subfossil Oak from Central Serbia,  6th International Scientific Conference on Hardwood Processing, Natural Resources Institute Finland, Helsinki, Finland
 • Todorović, N., Popović, Z., Milić, G., Veizović, M., (2018): Properties of less valuable parts of beech and sessile oak wood after thermal modification, 8th Hardwood Conference, Sopron, Hungary
 • Veizović M., Straže A., Todorović N., Čufar K., Merela M., Milić G. (2018): Characterisation of subfossil oak wood from central Serbia using SEM and FRIT spectroscopy, COST Action FP1407 “Living with modified wood”, University of Belgrade – Faculty of Forestry, Belgrade, Serbia
 • Milić, G., Glišić, M., Veizović, M., Todorović, N. (2018): Influence of heating rate during thermal modification on some properties of maple wood,  COST Action FP1407 “Living with modified wood”, University of Belgrade – Faculty of Forestry, Belgrade, Serbia
 • Milić, G., Veizović, M., Todorović, N. (2020): Drying possibility of oak and ash elements with bark, Glasnik šumarskog fakulteta, 121:97-108