+

Мира Мирић Милосављевић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 945
Е-маил: mira.miric-milosavljevic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације:

Рођена је 02. 10. 1959. год. у Петровцу код Подравске Слатине. На Машинском факултет Универзитета у Београду дипломирала 1982. године на смеру термотехника. Магистарску тезу на истом факултету одбранила је 2003. године. Докторску дисертацију одбранила је 2012. године на Универзитету у Београду – Шумарском факултету. Након дипломирања на основним студијама на Машинском факултету радила је у предузећу Херој Срба у Смедереву, затим у предузећу ИМР у Београду, а потом у Термовенту у Београду. Од 1989. године ради на Универзитету у Београду – Шумарском факултету. У звање доцента на предмету Техничка механика изабрана је 2017. године.
Научноистраживачки рад је усмерен на област механике дрвета и вискоеластичности ортотропног материјала.

Ужа научна област

Техничка механика

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер студије

Акредитација 2021

Струковне студије

Одабрани научни радови

  1. Mira Mirić-Milosavljević, Vladislava Mihailović, Marija Đurković (2019): Impact of the loading rate on MOR and MOE of the particleboard using a standard bending test. Proceedings book of 4th International Scientific Conference ,,Wood Technology & Product Design“, 2019, Ohrid, Republic of North Macedonia, pp. 50.
  2. Marija Djurković, Mira Miric Milosavljević, Vladislava Mihailović, Gradimir Danon (2019): Tool wear impacts on cutting power and surface quality in peripheral wood milling. Proceedings book of 4th International Scientific Conference ,,Wood Technology & Product Design“, 2019, Ohrid, Republic of North Macedonia, pp 110
  3. Džinčić Igor , Tanja Palija, Mira Mirić – Milosavljević, Vladislava Mihailović (2017): „Size and character of the loads in corner joints within storage furniture“, Wood research, 62 (3), pp 451-458, Bratislava, ISSN 1336-4561.
  4. Mirić Milosavljević M. (2015): Comparative analysis of rheological model of wood, Proceedings of 26th International Conference on Wood Science and Technology, pp165-172, Faculty of forestry, Zagreb, ISBN: 978-953-292-040-6
  5. Mirić Milosavljević M. (2013): Classification of elastic orthotropic materials, Proceedings of Contemporary materials, pp.601-614, ANURS, Banja Luka, ISBN 978-99938-21-45-8
  6. Mirić – Milosavljević M., Pavlović M. (2003): Incompressible laminar temperature boundary layer on a body of revolution – adiabatic case, Theoretical and applied mechanics, Vol.30, No. 4, pp 247-263, Belgrade, ISSN: 1450-5584, http://dx.doi.org/10.2298/TAM0304247M
  7. Милутин Марјанов, Мира Мирић-Милосављевић, Владислава Михаиловић (2002): „Модули ротације анатомских праваца и модули клизања између њих код ортотропних материјала”, Изградња 56, бр 3. ИССН 0350-5421, стр. 57-61.
  8. Милутин Марјанов, Мира Мирић-Милосављевић, Владислава Михаиловић (1999): „Генерализација Хуковог закона за ортотропни материјал”, МАТЕРИЈАЛИ И КОНСТРУКЦИЈЕ 42, бр. 1-2, YUDIMK. ИССН 0543-0798, стр. 29-33.