+

27.02.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

27/02/17

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 07.03.2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 13 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 13 [pdf][word]
Уговор за лагер 13 [pdf][word]