+

Наука

Научно-истраживачки рад

Шумарски факултет, као акредитована научно-истраживачка организација, активно учествује у реализацији већег броја домаћих и међународних пројекта. О успеху научно-истраживачког рада наставника и сарадника Шумарског факултета најбоље сведочи велик број радова, који су штампани у истакнутим националним и међународним часописима, у којима се износе резултати до којих се дошло радом на пројектима. Резултати до којих се дошло у оквиру пројеката, реализованих кроз сарадњу са привредом, нашли су своју практичну примену у различитим областима.