+

Nauka

Naučno-istraživački rad

Šumarski fakultet, kao akreditovana naučno-istraživačka organizacija, aktivno učestvuje u realizaciji većeg broja domaćih i međunarodnih projekta. O uspehu naučno-istraživačkog rada nastavnika i saradnika Šumarskog fakulteta najbolje svedoči velik broj radova, koji su štampani u istaknutim nacionalnim i međunarodnim časopisima, u kojima se iznose rezultati do kojih se došlo radom na projektima. Rezultati do kojih se došlo u okviru projekata, realizovanih kroz saradnju sa privredom, našli su svoju praktičnu primenu u različitim oblastima.