+

Катедра општих предмета

Развој катедре

Катедра за опште предмете постоји од оснивања Факултета. Припада Oдсеку за шумарство, али су наставници Катедре за опште предмете ангажовани у настави на сва четири одсека. Поред математике, која је обавезан предмет на првој години основних студија, студенти настављају да уче страни језик који су учили у средњој школи, односно организована је настава вишег стручног страног језика (енглеског, руског, француског и немачког). Осим ангажовања у настави, наставници математике су ангажовани и на докторским студијама, а наставници страних језика сарађују са осталим катедрама пружајући им стручну преводилачку помоћ. У свом претходном раду Катедра је обухватала вeћи број општих предмета (Социологија, Статистика, Нацртна геометрија) који данас припадају другим катедрама Шумарског факултета.