+

Публикације

ПОПИС ПУБЛИКАЦИЈА НА КАТЕДРИ ЗА ОПШТЕ ПРЕДМЕТЕ

УЏБЕНИЦИ И ПОМОЋНИ УЏБЕНИЦИ

  1. Митровић Слободанка (2004): Математика за студенте биотехничких факултета, уџбеник, 2. изд., Шумарски факултет, Београд.
  2. Кнежевић Љиљана (2012): Енглески језик у шумарству и еколошком инжењерингу у заштити земљишних и водних ресурса, Шумарски факултет, Београд.
  3. Илић Драгана (2012): ‘Learn about Trееs’, енглески језик за студенте Одсека за пејзажну архитектуру и хортикултуру и Одсека за прераду дрвета (ТМП), Шумарски факултет, Београд.
  4. Бојовић Р. Срђан, Митровић С. Слободанка (2010) : БИОСТАТИСТИКА – примена статистичких метода у биологији, Институт за шумарство Београд.

ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА

  1. Митровић Слободанка (2011): Испитни задаци из математике за студенте Шумарског факултета, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, 3. изд.
  2. Митровић Слободанка (2015): Приручник за полагање пријемног испита из математике на факултетима, збирка, 11. изд., Шумарски факултет, Београд.
  3. Илић Драгана (2013): Енглески језик 2, ауторизована скрипта у електронској форми за студенте Одсека за ТМП, Шумарски факултет, Београд.