+

Katedra opštih predmeta

Razvoj katedre

Katedra za opšte predmete postoji od osnivanja Fakulteta. Pripada Odseku za šumarstvo, ali su nastavnici Katedre za opšte predmete angažovani u nastavi na sva četiri odseka. Pored matematike, koja je obavezan predmet na prvoj godini osnovnih studija, studenti nastavljaju da uče strani jezik koji su učili u srednjoj školi, odnosno organizovana je nastava višeg stručnog stranog jezika (engleskog, ruskog, francuskog i nemačkog). Osim angažovanja u nastavi, nastavnici matematike su angažovani i na doktorskim studijama, a nastavnici stranih jezika sarađuju sa ostalim katedrama pružajući im stručnu prevodilačku pomoć. U svom prethodnom radu Katedra je obuhvatala veći broj opštih predmeta (Sociologija, Statistika, Nacrtna geometrija) koji danas pripadaju drugim katedrama Šumarskog fakulteta.