+

Publikacije

POPIS PUBLIKACIJA NA KATEDRI ZA OPŠTE PREDMETE

UDŽBENICI I POMOĆNI UDŽBENICI

  1. Mitrović Slobodanka (2004): Matematika za studente biotehničkih fakulteta, udžbenik, 2. izd., Šumarski fakultet, Beograd.
  2. Knežević Ljiljana (2012): Engleski jezik u šumarstvu i ekološkom inženjeringu u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa, Šumarski fakultet, Beograd.
  3. Ilić Dragana (2012): ‘Learn about Trees’, engleski jezik za studente Odseka za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu i Odseka za preradu drveta (TMP), Šumarski fakultet, Beograd.
  4. Bojović R. Srđan, Mitrović S. Slobodanka (2010) : BIOSTATISTIKA – primena statističkih metoda u biologiji, Institut za šumarstvo Beograd.

ZBIRKE ZADATAKA

  1. Mitrović Slobodanka (2011): Ispitni zadaci iz matematike za studente Šumarskog fakulteta, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, 3. izd.
  2. Mitrović Slobodanka (2015): Priručnik za polaganje prijemnog ispita iz matematike na fakultetima, zbirka, 11. izd., Šumarski fakultet, Beograd.
  3. Ilić Dragana (2013): Engleski jezik 2, autorizovana skripta u elektronskoj formi za studente Odseka za TMP, Šumarski fakultet, Beograd.