+

Лабораторија за геодезију и ГИС

У оквиру Катедре планирања газдовања шумама постоји Лабораторија за геодезију и ГИС, у којој се обављају следеће делатности:

 • Прикупљање и обрада геопросторних података;
 • Израда топографских подлога;
 • Израда ГИС-а за потребе шумарству, водопривреде и пејзажне архитектуре;
 • Израда ортофото планова и карата;
 • Обрада и анализа сателитских снимака;
 • Развој и имплементација CAD и ГИС софтвера.

ОПРЕМА:

 • Тотална станица TOPCON GPT-3100N, 2 комада;
 • Професионални геодетски ГПС пријемник TOPCON HiPer Pro, 2 комада;
 • Ручни ГПС пријемник TOPCON GMS-2, 1 комад;
 • Ручни ГПС пријемник GARMIN eTrex, 1 комад;
 • Дигитална фотограмријска радна станица, 1 комад;
 • Софтвер DELTA за подршку дигиталне фотограметријске станице, 1 инсталација;
 • Софтверски систем SURVEY за геодезију и пројектовање у нискоградњи.

Руководилац Лабораторије:
проф. др Милорад Јанић

Контакт телефони:
+381 11 3053-900
+381 11 3053-856
+381 63 80-77-392