+

Центар за мониторинг, инвентуру и планирање газдовања шумама

Делокруг рада:

 • Просторно структурирање природних потенцијала
 • Просторне анализе шумских екосистема
 • Функционално зонирање шумских екосистема
 • Авио и сателитски снимци – даљинска детекција
 • Лидар системи
 • Мониторинг шумских екосистема
 • Картографија
 • Аутоматизација прикупљања и обраде података
 • Интегрални информациони систем
 • Коресподенција са међународним асоцијацијама
 • Учешће у домаћим и међународним научним и развојним пројектима

Руководилац центра: др Биљана Шљукић, доцент.