+

Истраживање / Пројекти

Проф. др Миленко Мирић објавио је самостално или са сарадницима преко 150 научних и стручних радова, како на српском, тако и на енглеском језику, из области којима се бави и учествовао на великом броју пројеката финансираних од стране Министарства за науку и технолошки развој. У сарадњи са стручњацима Завода за заштиту споменика културе Републике Србије учествовао је у санацији и заштити споменика културе који су изграђени од дрвета, као што су цркве брвнаре, иконе, иконостаси и други артефакти од дрвета. Током професионалне каријере сарађивао је са стручњацима из Народног музеја – Одсека за конзервацију и рестаурацију на санацији и заштити вредних предмета од културно историјског значаја израђених од дрвета. Аутор је фази комплетирања материјала за уџбеник из ове широке и комплексне области, који треба да покрива материју свих једанаест предмета који се слушају на свим нивоима студија – од основних до докторских.