+

Катедра за заштиту дрвета

Назив Катедре: Катедра за заштиту дрвета
Шеф Катедре: Миленко Мирић, редовни професор

Развој Катедре: 

Предмет Заштита дрвета предаје се и слуша на Одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета Шумарског факултета у Београду. Сам предмет је припадао током времена неколицини катедара, зависно од реорганизација које су се спроводиле на Шумарском факултету.

Тако је једно време предмет организационо припадао Одсеку за шумарство и то Катедри за заштиту шума, затим Катедри за примарну прераду дрвета, после тога поново Катедри за заштиту шума, дрвета и украсних биљака, па опет Катедри примарне прераде дрвета. Све то време предмет су слушали студенти друге године Одсека за дрвну индустрију, односно прераду дрвета, како се већ мењао и назив самог Одсека, а не само катедри.

Године 2006. на Крстовдан, 27. септембра, на предлог, иницијативу и образложење предметног наставника проф. др Миленка Мирића, Савет Универзитета у Београду донео је решење о оснивању Катедре за заштиту дрвета, чиме је потврђен значај области којом се ова научна дисциплина бави. Ова најмлађа катедра још увек на жалост има само једног наставника и једног стручног сарадника на свим предметима који су на њој акредитовани. Наставник је проф. др Миленко Мирић, а стручни сарадник дипл. инж. Мимица Стефановић.

На Катедри за заштиту дрвета акредитовани су програми основних, дипломских – мастер студија и докторских студија из области истраживања којима се Катедра бави.

С обзиром на хронични недостатак кадра са титулама магистра или мастера и звањем асистента, у одржавању вежби је до сада доста помогла и неколицина демонстратора из редова најбољих студената или младих свршених инжењера прераде дрвета. На жалост, асистенти‑приправници који су примани нису оправдали дато поверење и од њих четворо само је један магистрирао и постао асистент, односно касније доцент, ванредни па редовни професор. Др Миленко Мирић, ред. проф., данас је једини професор на свим предметима на Катедри за Заштиту дрвета. Оваква ситуација са наставним кадром из области Заштита дрвета је слична и у суседним републикама бивше СФРЈ, где укупно има мање од десет стручњака за ову област. Разнородност и хетерогеност области којима се ова примењена научна дисциплина бави вероватно је један од разлога зашто се млади тешко одлучују за бављење проблемима и науком о заштити дрвета. Но, и поред ове неповољне ситуације, Катедра се и даље бори са кадровским проблемима, али се теоретска и практична настава одвија без застоја и проблема, а студенти показују завидан ниво знања из ове области.

На Катедри је одбрањено више десетина дипломских и неколико магистарских и мастер радова. Такође је објављено преко 300 научних и стручних радова, који третирају проблеме везане за узрочнике оштећења и заштиту дрвета.