+

Катедре

Наставно и стручно особље је организовано по катедрама. Од 2019. године у организационој структури Одсека налазе се следеће катедре:

Катедра примарне прераде дрвета
Шеф Катедре:

Заменик шефа Катедре:

Секретар Катедре:

Чланови:

У наставном процесу на предметима ове Катедре учествује и др Драгица Вилотић, ред. проф. са Одсека за шумарство.

Катедра машина и алата у преради дрвета
Шеф Катедре:

Заменик шефа Катедре:

Секретар Катедре:

Чланови:

Катедра хемијско-механичке прераде дрвета
Шеф Катедре:

Заменик шефа Катедре:

Секретар Катедре:

Чланови:

Катедра финалне прераде дрвета
Шеф Катедре:

Заменик шефа Катедре:

Секретар Катедре:

Чланови:

Катедра организације и економике дрвне индустрије
Шеф Катедре:

Заменик шефа Катедре:

Секретар Катедре:

Чланови: 

Катедра заштите дрвета

Чланови: