+

Славица Антонић

Асистент са докторатом
Телефон: +381 (11) 3053 833
Е-маил: slavica.antonic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 64
Консултације: уторак и четвртак, 12‒13 часова

МSc Славица Антонић је рођена 14. јануара 1985. године у Крушевцу. Основну школу је завршила у Осредцима (општина Брус), док је средњу геодетску школу завршила у Београду. На Одсеку за шумарство, Шумарског факултета Универзитета у Београду, дипломирала је 2009. године. Мастер рад је одбранила 2011. године, а тренутно је докторанд на докторским студијама, на које је уписана 2014. године на истом факултету. На Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету, у звање асистента изабрана је 2012. године.

Била је студент на размени у периоду од јануара до јула 2011. године на Биотехничком факултету у Љубљани као добитник стипендије коју је додељивало словеначко Министарство за високо школство, науку и технологију.

У свом досадашњем раду објавила је 14 библиографских јединица из области коришћења шума и заштите на раду у искоришћавању шума.

Била је члан у 9 комисија за одбрану дипломских и завршних радова.

Учествовала је у реализацији 4 научно-истраживачка пројеката.

Област истраживања

Искоришћавање шума, заштита на раду у искоришћавању шума, коришћење недрвних шумских производа, коришћење шумске биомасе за енергију.

Одабрани научни радови

  • Poje, A., Potočnik ,I., Danilović, M., Antonić, S. (2016): A Case Study of the Impact of Skidding Distance on Tractor Operator Exposure to Noise. Baltic Forestry 22(2): 357‒364.
  • Danilović, M, Antonić,S., Đorđević., Z.,Vojvodić, P. (2016): Forest utilization-related occupational injuries in the area of the FE “Sremska Mitrovica“, Šumarski list. 11‒12.
  • Danilović, M, Antonić,S. (2016): Mehanizacija u šumarstvu Srbije – stanje i potrebe. Traktori i pogonske mašine (21) 4:49‒61.
  • Danilović M., Kosovski M., Gačić D., Stojnić D., Antonić S. (2015). Damage to residual trees and regeneration during felling and timber extraction in mixed and pure beech stand. Šumarski list. 5-6: 253–262.
  • Danilović M., Stojnić D., Karić S., Sučević M. (2014): Transport Of Technical Roundwood By Forwarder And Tractor Assembly From Poplar Plantations. Nova mehanizacija šumarstva.Volume 35:11‒21.
  • Danilović M, Grujović D., Milovanović B., Karić S. (2014): Ocjena modificirane poludeblovne metode listača sa dijelovima krošnje. Nova mehanizacija šumarstva.Volume 35:35‒50.
  • Даниловић М., Поје А. Карић С. (2014): Оптерећење трактористе буком при привлачењу дрвних сортимената адаптираним пољопривредним трактором у брдско-планинским пределима. Гласник Шумарског факултета 110:45‒58.
  • Danilović M., Vorkapić A., Antonić S., Stojnić D. (2014): Production of wood biomass in coniferous forests of the Republic of Serbia. International Conference 26-28 November 2014. Proceedings-Natural resources green tehnology sustainable development. 145‒152. Zagreb, Croatia.
  • Danilović M., Đurić S., Antonić S. (2014): Efekti rada na poslovima seče i izrade drvnih sortimenata u prorednim sečama bukve. Glasnik Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci. 21:45‒62.
  • Danilović M., Tomašević I., Karić S., Čorbić. V. (2012): Utilization of Forest Residue in Poplar Plantations. 45th International Symposium of forestry Mechanization, FORMEC 2012, October 8–12, 2012 in Dubrovnik (Cavtat), Croatia, Proceeiding, p. 1‒8.