+

Сакупљање и прерада недрвних шумских производа

Шифра предмета: МШ21105/г
Студијски програм: Шумарство - (модул): Коришћење шумских и ловних ресурса
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Без услова

Пружање потребних теоријских, практичних и других стручних знања из проблематике коришћења недрвних шумских производа. Поред тога, циљ предмета је да афирмише остале (недрвне) шумске производе чији је значај веома велики у људској исхрани и за исхрану стоке или дивљачи, у фармацеутској или хемијској индустрији, грађевинарству, као сиривина у различитим занатским производњама, биљној производњи и др.

Студент треба да стекне знања о асортиману производа који се могу очекивати из шума, класификацију производа, појавне облике на тржишту као и знања о значају сваког од производа

Теоријска настава: Оцена сировинске базе и прихватљивог нивоа искоришћавања недрвних производа шума. Класичне методе смоларења.Смоларење по принципу затворених беленица. Смоларење уз употебу стимулатора. Сакупљање и ускладиштење смоле. Ексудати и екстракти из дрвета. Сакупљање и прерада дрвног зеленила. Припрема дрвног зеленила. Производња витаминско-минералног брашна. Сировина за производњу етеричних уља (дрвно зеленило четинара, боба клеке, ароматично биље). Основовни видови хидродестилације (дестилација водом, дестилација водом и паром, дестилација паром). Чување и ускладиштење етеричних уља. Компостирање коре. Поступци компостирања коре. Дорада, паковање и ускладиштење. Производња малча. Сакупљање и дорада лековитог биља. Правила и оптимално време бербе. Сушење и губици због сушења. Чишћење и резање. Паковање и ускладиштење. Технологија коришћења лековитог биља из плантажа. Производи пчеларства. Сакупљање, дорада и прерада шумских плодова и јестивих гљива. Правила и оптимално време бербе. Класирање. Сушење и губици због сушења. Чишћење, резање и млевење. Саламурење, силирање и кисељење. Замрзавање. Паковање и ускладиштење.

Практична настава: Нормирање рада на пословима смоларења, као и оптималног интервала између два засецања. Припрема дрвног зеленила. Производња сирупа поступком упаравања биљних сокова .Припрема сировина за производњу етеричних уља (дрвно зеленило четинара, боба клеке, ароматично биље). Дорада, паковање и ускладиштење биљне сировине. Калкулације рада на сакупљању, манипулацији и складиштењу шумских плодова и семена, лековитог, зачинског, ароматичног и јестивог биља.Чишћење и резање. Паковање и ускладиштење.  Врсте сушара и губици због сушења. Класирање гљива. Чишћење, резање и млевење. Саламурење, силирање и кисељење. Замрзавање. Производња вина, сирћета и ракије. Вештачка производња гљива.