+

Слободанка Митровић

Професор у пензији
Телефон: +381 (11) 3053 836
Е-маил: slobodanka.mitrovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 67
Консултације: четвртак у 12 часова

Др Слободанка С. Митровић је редовни професор Шумарског факултета Универзитета у Београду. Дипломирала је, магистрирала и докторирала на Математичком факултету, Универзитета у Београду. Област њеног истраживања је примењена математика. Стручно се усавршавала у Москви на Ломоносову и годину дана у оквиру стипендије ИРЕX у Америци. Била је ангажована две године као визитинг професор на Електротехничком факултету Универзитета у Београду и приватном факултету за Информационе технологије у Београду. Дугогодишњи је члан Математичког Института при САНУ и American Mathematical Society.

Објавила је 5 књига и више десетина радова из области теоријске и примењене математике. 

Професионални ангажман је на wеб сајту Шумарског факултета у Београду: https://www.sfb.bg.ac.rs

Област истраживања

Примењена математика

Ангажовање у настави

  • MATEMATИKA, (Одсек – Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета)
  • MATEМАТИКА, (Одсек – Еколошки инжењеринг)
  • МАТЕМАТИКА, (Одсек – Пејзажна архитектура и хортикултура)
  • МАТЕМАТИКА, (Одсек – Шумарство)
  • ТЕХНИКЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА, на докторским студијама ТМП Одсек за Технологије дрвета, обавезан

Одабрани научни радови

  1. MITROVIĆ, Slobodanka, PARVANEH, Vahid, DE LA SEN, Manuel, VUJAKOVIĆ, Jelena, RADENOVIĆ, Stojan. Some New Results for Jaggi-W-Contraction-Type Mappings on b-Metric-like Spaces. Mathematics. 2021, no. 16, article 1921, str. 1-11. ISSN 2227-7390. DOI: 10.3390/math9161921. [COBISS.SR-ID 44402697]
  2. BOJOVIĆ, Srđan R., MITROVIĆ, Slobodanka. Biostatistika : primena statistike u biologiji. Beograd: Institut za šumarstvo, 2020. 198 str., ilustr. ISBN 978-86-80439-44-0. [COBISS.SR-ID 27948809]
  3. VUJAKOVIĆ, Jelena, MITROVIĆ, Slobodanka, MITROVIĆ, Zoran, RADENOVIĆ, Stojan. On F-Contractions for Weak αα-Admissible Mappings in Metric-Like Spaces. Mathematics. 2020, vol. 8, no. 9, article number 1629. ISSN 2227-7390. https://www.mdpi.com/2227-7390/8/9/1629, DOI: 10.3390/math8091629. [COBISS.SR-ID 21779209]

Списак објављених библиографски јединица могу се погледати на wеб страници Cobiss-а:  

sr.cobiss.net, у  Персоналним библиографијама за : Митровић, Слободанка, 1956-