+

Слободанка Митровић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 836
Е-маил: slobodanka.mitrovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 67
Консултације: зимски семестар: четвртак, 14 часова летњи семестар: среда, 11 часова
Дипломирао: 
1979 – Математички факултет, Београд
Магистрирао: 
1983 – Математички факултет, Београд
Докторирао: 
1987 ‒ Математички факултет, Београд
Члан организација: 

Математички институт, Београд

Америчко друштво математичара

Одсек: Шумарство
Звање: редовни професор Универзитета у Београду од 26. 1. 2006.
Катедра:
Општих предмета

 

Област истраживања

Примењена математика