+

Slobodanka Mitrović

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 836
E-mail: slobodanka.mitrovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 67
Konsultacije: zimski semestar: četvrtak, 14 časova letnji semestar: sreda, 11 časova
Diplomirao: 
1979 – Matematički fakultet, Beograd
Magistrirao: 
1983 – Matematički fakultet, Beograd
Doktorirao: 
1987 ‒ Matematički fakultet, Beograd
Član organizacija: 

Matematički institut, Beograd

Američko društvo matematičara

Odsek: Šumarstvo
Zvanje: redovni profesor Univerziteta u Beogradu od 26. 1. 2006.
Katedra:
Opštih predmeta

 

Oblast istraživanja

Primenjena matematika