+

Студенти Шумарског факултета организовали су више од 15 акција еколошког и хуманитарног карактера од почетка 2021. године

13/05/21

Студенти Шумарског факултета у организацији Студентског парламента организовали су више од 15 акција еколошког и хуманитарног карактера од почетка 2021. године и на тај начин дали свој допринос у подизању нивоа свести друшва у целини и дали пример својим хуматираним радом и учешћем у акцијама које доприносе заштити животне средине.

Детаљније о одржаним акцијама: