+

Пошумљавање у месту Грмовац, 2021.

Студенти Шумарског факултета су учествовали у акцији садње 450 садница врбе у месту Грмовац.