+

Studenti Šumarskog fakulteta organizovali su više od 15 akcija ekološkog i humanitarnog karaktera od početka 2021. godine

13/05/21

Studenti Šumarskog fakulteta u organizaciji Studentskog parlamenta organizovali su više od 15 akcija ekološkog i humanitarnog karaktera od početka 2021. godine i na taj način dali svoj doprinos u podizanju nivoa svesti drušva u celini i dali primer svojim humatiranim radom i učešćem u akcijama koje doprinose zaštiti životne sredine.

Detaljnije o održanim akcijama: