+

Типолошко дефинисање састојина различитог порекла и структуре

Шифра предмета: МШ61105/д
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов:

Теоријска и практична сазнања и методе при  типолошком дефинисању састојина у односу на порекло, структуру и степен очуваности  

Практична примена и оцена затеченог стања у односу на потенцијал типолошке припадности састојина

Типолошко дефинисање високих  једнодобних састојина потпуног склопа.

Типолошко дефинисање високих једнодобних састојина непотпуног склопа.

Типолошко дефинисање разнодобних састојина потпуног склопа.

Типолошко дефинисање разнодобних састојина непотпуног склопа.

Типолошко дефинисање изданачких састојина потпуног склопа.

Типолошко дефинисање изданачких састојина нептпуног склопа.

Типолошко дефинисање девастираних састојина.

Типолошко дефинисање вештачки подигнутих састојина на примарним стаништима.

Типолошко дефинисање вештачки подигнутих састојина на секундарним стаништима.

Оцена затеченог стања високих састојина у односу на потенцијал типолошке припадности састојине.

Оцена затеченог стања разнодобних састојина у односу на потенцијал типолошке припадности састојине.

Оцена затеченог стања изданачких састојина у односу на потенцијал типолошке припадности састојине.

Оцена затеченог стања вештачки подигнутих  састојина на примарним стаништима у односу на потенцијал типолошке припадности састојине

Оцена затеченог стања вештачки подигнутих  састојина на секундарним стаништима у односу на потенцијал типолошке припадности састојине.

Практична примена типолошке припадности састојина у односу на порекло,структуру и степен очуваности.