+

Обликовање и технике спајања дрвених конструкција

Шифра предмета: ТМПМ10Б2
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Mастер академске студије
Наставници:

др Татјана Кочетов Мишулић/др Бошко Стевановић

Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Упознавање са типологијом и елементима савремених конструктивних система у дрвету и начинима њиховог остваривања

Стицање знања неопходних примену дрвета у различитим конструктивним системима у архитектонско-грађевинским објектима

Стручни појмови (врсте, елементи, типологија, традиционални и савремени конструктивни системи, носива конструкција, преграде, облоге, ентеријер). Спојна средства и везе у дрвеним конструкцијама. Ватроотпорност, понашање у пожару. Методе и технике заштите дрвета у конструкцијама.