+

Опремање ентеријера

Шифра предмета: ТМПМ6А2
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Нема

Оспособљавање студената да после одслушаног курса и провере знања могу самостално да опремају ентеријере намештајем и другим елементима ентеријера.

У потпуности испуњен постављени циљ предмета

Теоријска настава:

типови ентеријера, врсте опремања, спецификација опреме, спецификација радова, анализа понуде (Србија, Италија, Скандинавске земље, Немачка, УСА, Русија…), усаглашавање орнамената и боја материјала, усаглашавање квалитета и цене опреме, координација захтева, односи пројектовање-инжењеринг;

Практична настава: 

организација простора, анализа тржишне понуде, спецификација елемената ентеријера, израда тендерске документације