+

Где бисте могли радити након завршетка студија ?

Дипломе Шумарског факултета признате су свуда у свету, а дипломирани инжењери могу наћи запослење у организацијама у државном и приватном сектору, или се бавити самосталном делатношћу и предузетничким пословима.

Широк је спектар могућности за запослење свршених студената Шумарског факултета:
• Јавна предузећа за газдовање шумама – “Србијашуме“ и “Војводинашуме“;
• Јавно предузеће за газдовање водама – “Србијаводе“;
• Национални паркови;
• Градска зеленила и јавно комунална предузећа;
• Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;
• Министарство заштите животне средине;
• Министарство науке, просвете и технолошког развоја;
• Дрвнопрерађивачке фирме итд.
• Самостална предузећа из области консалтинга, различитих услуга у шумарству, за пројектовање и извођење радова у пејзажној архитектури и хортикултури, преради дрвета и изради намештаја итд.