+

Студентски живот и организације

Студентско организовање на Шумарском факултету егзистира колико и сам Факултет. Факултет поспешује укључивање студената у рад различитих студентских организација и учествовање у бројним ваннаставним активностима у којима се развијају креативност, сналажљивост, такмичарски и предузетнички дух, сколоност ка тимском раду и друге особине неопходне за остваривање успешне каријере.

Доминантну организациону форму активности студентата на Факултету представљају:

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

IFSA – International Forestry Students’ Association

SUPA’S – студентско удружење пејзажних архитеката Србије

Поред наведених студенти се могу организовати и у различитим студентским организацијама Универзитета у Београду.

Студенти имају на располагању смештај у 11 студентских домова.

Исхрана студената је оганизована у  ресторану Шумарског факултета, као и у  ресторанима који се углавном, налазе при студентским домовима Универзитета у Београду.

Здравствена заштита студената организована је у оквиру Студентске поликлинике.

Студенти слободно време испуњавају различитим културним и спортским активностима.

На Шумарском факултету студенти дружења организују и у оквиру ловачког удружења „Мирко Лавадиновић“.

Захваљујући бројним споразумима о сарадњи закљученим са партнерима из великог броја земаља, могуће је остварити размену студената и наставника, стечених знања и искустава, али и учествовати у домаћим и међународним пројектима.