+

Шта бисте могли радити након завршетка студија ?

Ако одаберете Шумарски факултет онда би могли да радите на решавању различитих стручно научних проблема, у области очувања и унапређења животне средине:

  • Превенцији природних катастрофа и ублажавању ефеката климатских промена на шумске екосистеме и градско зеленило (пожари, поплаве, умањене производности и редукција природног распрострањења наших шума, девитализација и нарушавања здравственог стања шума, пренамножење инсеката и гљива, контаминација шумског земљишта и вода, итд.).
  • Стицању валидних научних и стручних знања како се планирају и изводе пошумљавања или како треба управљати и газдовати шумским екосистемима да би се исти очували, заштитили и унапредили.
  • Пројектовању и подизању “заштитних појасева“ поред путева, њива, песковитих предела и других површина и промоцији њиховог специфичног значаја за човека и природу.
  • Планирању, израдњи и неговању различитих елемената градског зеленила (паркови, дрвореди, травњаци …), живе ограде, цвећа, кровне биљака и других компоненти урбаног зеленила.
  • Дизајнирању и изради намештаја и других производа од дрвета.
  • Спознаји и унапређењу функционисање постојећег сектора производње дрвне биомасе и различитих производа од дрвета у циљу добијања еколошки чисте “зелене“ енергије и његовог доприноса одрживом развоју наше земље.
  • Решавању изазова, недоумица и проблема из области ловног газдовања, као што су нпр. начини исхране и гајења дивљачи или планирање и организација газдовања ловиштима.
  • И бројним другим питањима која доприносе заштити природе и одрживом развоју наше земље.

Где ћете стицати потребна знања ?

Поред традиционалног студирања у савременим добро опремљеним вежбаоницама и лабораторијама, имаћете прилику и да учите, постављате и пратите своје експерименте у лабораторијама на отвореномАрборетуму Шумарског факулета и легатима Краљице Наталије Обреновић – Наставним базама  „Гоч”  и „Мајданпечка домена”.

У библиотеци нашег факултета моћи ће да се дође до бројне и разноврсне историјске грађе стогодишњег бављења праксом и науком у области ширег шумарства, али и до најсавременије стручне и научне литературе, помоћу које ће те моћи истражујете савремене проблеме из наведених области.