+

Svečano su uručene diplome zajedničkog studijskog programa master akademskih studija „Erozija zemljišta i prevencija od bujičnih poplava“ u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu

18/09/23

U Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu, 15. 09.2023. u 13:00 su svečano uručene diplome zajedničkog studijskog programa master akademskih studija „Erozija zemljišta i prevencija od bujičnih poplava“.

Zajednički studijski program master akademskih studija „Erozija zemljišta i prevencija od bujičnih poplava“ je proizvod rada eksperata iz 9 institucija:

– tri Univerziteta iz Srbije: Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet i Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet,

– dva Univerziteta iz BiH: Univerzitet iz Sarajeva, Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet,

– četiri Univerziteta iz: Univerzitet za prirodne resurse i prirodne nauke, Institut za alpske nepogode, Austrija (BOKU), Univerzitet Sv. Kiril i Metodije u Skoplju, Šumarski fakultet, Severna Makedonija (UNSCM), Mediteranski univerzitet Regije Kalabrija, Poljoprivredni fakultet, Italija (UNIRC), Institut za šumarstvo Bugarske akdemije nauka, Sofija, Bugarska (FRI-BAS).

Program je akreditovan na Univerzitetima u Srbiji, a Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu je nosilac ovog studijskog programa.

Prof. dr Mirjana Todosijević je pozdravila prvu generaciju diplomiranih studenata i dala osnovne informacije o zajedničkom studijskom programu master akademskih studija. Od 23 upisana master studenta, 12 studenata je uspešno završilo zajenički master program „Erozija zemljišta i prevencija od bujičnih poplava“.

Nakon toga se obratio prof. dr Ratko Ristić, prorektor za međunarodnu saradnju i uručio diplome.