+

Владан Лукић

Сарадник у високом образовању
Телефон: +381 (11) 3053 807
Е-маил: vladan.lukic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 148
Консултације:

Ужа научна област

Дендрологија,  Шумарска фитоценологија