+

Vladan Lukić

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 807
E-mail: vladan.lukic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 148
Konsultacije:

Uža naučna oblast

Dendrologija,  Šumarska fitocenologija