+

Војислав Ђековић

Професор у пензији
Телефон: +381 (11) 3053 950
Е-маил: vojislav.djekovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације: понедељак, 12 часова

Датум и место рођења: 20. 7. 1951, Андријевица
Војислав Ђековић рођен је 1951. године у Андријевици, СР Црна Гора. Основне студије на Шумарском факултету у Београду, Одсек за ерозију и мелиорације, завршио је 1977. године. На истом факултету одбранио је магистарски рад 1986. године на тему „Морфолошке законитости развоја корита малих водотока на територији Србије површине 100‒1000км2”, под менторством др Слободана Петковића. Докторску дисертацију је одбранио 1993. године са темом „Истраживање законитости морфолошког развоја малих водотока”, под менторством др Слободана Петковића и стекао звање доктора биотехничких наука на Шумарском факултету у Београду.

На шумарском факултету је засновао радни однос 1980. године као асистент-приправник, на предмету Хидраулика са хидрологијом, а 1986. године изабран као асистент на предмету Хидраулика са хидрологијом. 1995. године је изабран за доцента, на предмету „Пројектовање у бујичарству”. За ванредног професора изабран је 2000. године, а за редовног професора 2005. године. Написао је два универзитетска уџбеника: 1997. године „Пројектовање у бујичарству”, а 2007. године универзитетски уџбеник „Заштита вода”.

Ангажовање у настави

Мастер студије:
Изборни предмет:

Докторске студије:
Изборни предмет:

Одабрани научни радови

  • M23 Vojislav Djekovic, Nedjo Milosevic, Aleksandar Andjelkovic, Nevenka Djurovic, Goran Barovic, Dusko Vujacic and Velibor Spalevic, 2016.: Channel morphology changes in the river Pestan, Serbia, Journal of Environmental Protection and Ecology 17, No 3, 1203–1213 (2016) JEPE
  • M22 Vojislav Đeković, Aleksandar Anđelković, Neđo Milošević, Grozdana Gajić, Milorad Janić 2013.: Effect of reservoir on floodwave transformation, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, ISSN: 1842-4090, ISSN online:1844- 489X May 2013, Vol.8, No. 2, p. 107‒112, 2013. North University of Baia Mare.
  • M51 Vojislav Đeković, Aleksandar Anđelković, Velibor Spalević, Slobodan Milivojević, Neđo Milošević, 2015.: Analiza poplava u slivu Barajevske reke tokom maja 2014. godine, Šumarstvo, No.1-2. UDK 556.166:627.51(497.11)(282.2 Barajevska reka)”2014” p. 31- 48, 2015. Udruženje šumarskih inžinjera i tehničara Srbije
  • M33 Vojislav Đeković, Aleksandar Anđelković, Velibor Spalevic, Marko Urošević, Sara Lukić, 2015.: Importance of Surface Water Quality Monitoring for River Basin Ecology Agrosym2015, Jahorina, Bosnia and Herzegovina; 10/2015 Jahorina, 15‒18 October 2015, Bosnia and Herzegovina, 2015. Jahorina, Bosnia and Herzegovina.
  • M33 Vojislav Djekovic, Aleksandar Andjelkovic, Slobodan Milivojevic , Velibor Spalevic, Dusko Vujacic, Goran Barovic. 2015.: Conditions for the initiation of motion and transport of sediment in torrential watercourses, Sixth International Scientific Agricultural Symposium Agrosym 2015, 10.7251/AGSY15052034D 2034 Original scientific paper, Jahorina, Bosnia and Herzegovina; 15‒18 October 2015, p 2034‒2043.
  • M51 Vojislav Đeković, Aleksandar Anđelković, Velibor Spalević, Goran Barović, 2015.: Analiza poplava reke Kolubare u Valjevu tokom 2014. godine, Šumarstvo, No. 3. UDK 556.166 (497.11) (282.2 Kolubara) ”2014”, p. 57‒74, 2015. Udruženje šumarskih inžinjera i tehničara Srbije.
  • M51 Vojisalav Đeković, Aleksandar Anđelković, Velibor Spalević, Milorad Janić, 2015.: Analiza poplava u Srbiji tokom maja 2014. godine, Šumarstvo, No.4. UDK 556.166(497.11)”2014”, p. 49‒66, 2015. Udruženje šumarskih inžinjera i tehničara Srbije.
  • M23 Vojislav Đeković, Aleksandar Anđelković, Ljubomir Letić, Milorad Janić, Neđo Milošević, Grozdana Gajić, Dragomir Grujović, 2013.: Fish passages in small stream management, Technics Technologies Education Management, Vol.8. No.1. 2/3.2013. ISSN 1840-1503 p. 4‒13, 2013. DRUNPP Sarajevo.
  • M23 Vojislav Djekovic, Ljubomir Letic, Grozdana Gajic, Nedjo Milosevic, Milorad Janic, Vesna Nikolic 2013.: Morphological development of regulated rivers, case study of the river Toplica. Technics Technologies Education Management, Vol 8. No.2. 2/4.2013 ISSN 1840-1503, 2013. DRUNPP Sarajevo.