+

Aleksandra Svrzić

Telefon: +381 (11) 3053 946
E-mail: aleksandra.svrzic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet:
Konsultacije:

Biljana Pešić

Telefon: +381 (11) 3053 917
E-mail: biljana.pesic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet:
Konsultacije:

Mirjana Perović

Telefon: +381 (11) 3053 872
E-mail: mirjana.perovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet:
Konsultacije:

Slobodan Oreščanin

Telefon: +381 (11) 3053 826
E-mail: slobodan.orescanin@sfb.bg.ac.rs
Kabinet:
Konsultacije:

Mirjana Nećak

Telefon: +381 (11) 3053 893
E-mail: mirjana.necak@sfb.bg.ac.rs
Kabinet:
Konsultacije:

Goran Milutinović

Telefon: +381 (11) 3053 816
E-mail: goran.milutinovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: laboratorija za mašine i alate
Konsultacije:
1 2 3 4 5 6 29