+

Славица Чепић

Научни сарадник
Телефон: +381 (11) 3053 926
Е-маил: slavica.cepic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 15
Консултације:

Славица Чепић је дипломирала 2008. године на Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру Шумарског факултета у Београду. Дипломски рад на тему „Мигранти и предео: доживљај предела и утицаји на предео“ радила је под супервизијом проф. Јелене Томићевић – Дубљевић, а у сарадњи са Институтом за управљање пределом у Фрајбургу. Завршила је Еразмус Мундус дуалне мастер студије “Међународна сарадња и урбани развој“ 2013. године на Техничком универзитету Дармштат у Немачкој и Универзитету Гренобл 2 – Пјер Мендес Франс у Француској. Докторске студије из области пејзажне архитектуре и хортикултуре на Шумарском факултету уписала је школске 2015/2016. године. Пројекат докторске дисертације са темом „Социо-економски значај урбаних башта и могућности интеграције у систем зелених површина Београда“ одбранила је 2017. године.

У периоду 2009-2013. године усавршавала се кроз стручне праксе из области управљања заштићеним природним добрима, урбаног планирања и пејзажног пројектовања у бироима у Аустрији, Немачкој и Француској. Радила је као пројектант пејзажне архитектуре од 2009. до 2019. године у неколико бироа у Београду. Два пројекта су награђена у оквиру Салона пејзажне архитектуре у Београду и то специјалном плакетом 2011. године и плакетом у категорији нереализованих пројеката 2015. године.

Изабрана је у звање истраживач сарадник у јануару 2019. године. Учествовала је у реализацији наставе на предметима Управљање пределима и заштићеним природним добрима (мастер студије) и Учешће јавности у области пејзажне архитектуре (основне студије) у оквиру студијског програма Пејзажна архитектура.

Чланица је Удружења пејзажних архитеката Србије (УПАС).

Ужа научна област

пејзажна архитектура и хортикултура

Одабрани научни радови

  • Cepic, S., Tomicevic-Dubljevic, J., Zivojinovic, I. (2020). Is there a demand for collective urban gardens? Needs and motivations of potential gardeners in Belgrade. Urban Forestry & Urban Greening, 53.
  • Vujičić, D., Tutundžić, A., Radić, B., Čepić, S., Stefanović, M., Tubić, Lj., Šabanović, V., Jevtović, A. (2019). Zakonodavni okvir u funkciji razvoja zelene infrastrukture. Beograd: Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije.
  • Čepić, S., Tomićević-Dubljević, J. (2017). Urban community and allotment gardens: Research trends and a look ahead. Agriculture and Forestry, 63 (4): 191-200.
  • Čepić, S., & Tomićević-Dublјević, J. (2017). Značaj urbanih bašta u kontekstu održivosti životne sredine u gradovima. Studija slučaja grada Kragujevca, Ecologica, 86, 390 – 394.
  • Čepić, S. (2011). Migrants and Landscape. Perception and Impacts on Landscape. In O. Kozlova, A. Kołodziej-Durnaś (Eds.), Cultural Diversity as a Source of Integration and Alienation: Nations, Regions, Organizations (pp. 236–246). Szczecin: Economicus and Szczecin University.
  • Cepic, S., Grbac, D., Sekiranova, A., Tuzinsky, I. (2007). Landscape and Gardens of the Klisura Monastery. In Treberspurg Martin, Kvarda Werner (Eds.). Sustainable development concept in the monastery Klisura in Bulgaria (pp. 49 – 53). Vienna: Academia Danubiana 5/2007