+

Иван Симић

Асистент
Телефон: +381 (11) 3053 826
Е-маил: ivan.simic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: Лабораторија I вежбаоница финалне прераде дрвета
Консултације: среда, 13‒14 часова; четвртак 13‒15 часова;

Рођен је 06.01.1991. године у Београду. Средњу архитектонско-техничку школу у Београду завршио је 2010. године. Шумарски факултет на Универзитету у Београду уписује 2014. године и дипломира 2018. године на одсеку технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета. Мастер студије уписује 2018. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду, одсек за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета – модул 2 – финална прерада дрвета. Мастер рад одбранио је 2020. године Докторске студије уписује 2020. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду – модул 2 – Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета.

Кретање у служби:
На Шумарском факултету ради од 01.02.2019. године, када је биран за сарадника у високом образовању.

Каснији избори за:
– асистента ‒ 01.07.2020. године

Ужа научна област

Финална прерада дрвета.

Област истраживања

  • Технолошки процеси производње намештаја, грађевинске столарије и осталих производа од дрвета;
  • Конструисање намештаја;
  • Квалитет намештаја

Одабрани научни радови