+

Ivan Simić

Asistent
Telefon: +381 (11) 3053 826
E-mail: ivan.simic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: Laboratorija I vežbaonica finalne prerade drveta
Konsultacije: sreda, 13‒14 časova; četvrtak 13‒15 časova;

Rođen je 06.01.1991. godine u Beogradu. Srednju arhitektonsko-tehničku školu u Beogradu završio je 2010. godine. Šumarski fakultet na Univerzitetu u Beogradu upisuje 2014. godine i diplomira 2018. godine na odseku tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta. Master studije upisuje 2018. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta – modul 2 – finalna prerada drveta. Master rad odbranio je 2020. godine Doktorske studije upisuje 2020. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – modul 2 – Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta.

Kretanje u službi:
Na Šumarskom fakultetu radi od 01.02.2019. godine, kada je biran za saradnika u visokom obrazovanju.

Kasniji izbori za:
– asistenta ‒ 01.07.2020. godine

Uža naučna oblast

Finalna prerada drveta.

Oblast istraživanja

  • Tehnološki procesi proizvodnje nameštaja, građevinske stolarije i ostalih proizvoda od drveta;
  • Konstruisanje nameštaja;
  • Kvalitet nameštaja

Odabrani naučni radovi