+

Milan Medarević

Profesor u penziji
Telefon: +381 (11) 3053 866
E-mail: milan.medarevic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 93
Konsultacije: ponedeljak od 10-12 časova, utorak od 10-12 časova

Rođen je 14. 5. 1951. godine u Drvaru, gde je završio osnovnu i srednju školu. Studije šumarstva je završio 1975. godine na Odseku za šumarstvo. Za asistenta‑pripravnika na predmetu Uređivanje šuma na Šumarskom fakultetu u Beogradu izabran je 1979. godine.

Poslediplomske studije iz oblasti uređivanja šuma upisao je na Šumarskom fakultetu u Beogradu i magistrirao 1983. godine odbranivši magistarski rad „Šume okoline Beograda i njihova prirodna pogodnost za rekreaciju”, za koji mu je dodeljena Oktobarska nagrada grada Beograda. Za asistenta na predmetu Planiranje gazdovanja šumama izabran je 1984. godine.

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Funkcije šuma i njihovo obezbeđivanje pri planiranju gazdovanja šumama” odbranio je 7. 2. 1992. godine i stekao naučni stepen doktora biotehničkih nauka – oblast šumarske nauke. Za docenta je izabran u martu 1993. godine. Za vanrednog profesora izabran je u julu 1998. godine.

U zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Planiranje gazdovanja šumama izabran je 6. 11. 2003. godine.

Profesionalnu karijeru karakterišu reference vezane za oblasti: planiranja gazdovanja šumama, tipologije (ekologije) šuma, inventure šuma, ugroženosti šuma, prostornog planiranja, kao i zaštite životne sredine šumovitošću i šumom.

Oformio je sledeće nove predmete: Planiranje upravljanja zaštićenim područjima, Ekološke osnove planiranja gazdovanja šumama, Prostorna analiza u planiranju gazdovanja šumama, Strateško planiranje u šumarstvu.

Na dužnosti dekana Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu bio je dva mandata (2009‒2015), u jednom mandatu prodekan za nastavu Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (2006‒2009), kao i šef Katedre za planiranje gazdovanja šumama u periodu 2000‒2004.

Član je Međunarodnog udruženja šumarskih inženjera, Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Srbije (UŠIT), Inženjerske komore prostornih planera. Nacionalni korespondent sa FAO/ECE.

Oblast istraživanja

planiranja gazdovanja šumama, tipologija (ekologija) šuma, inventura šuma, ugroženost šuma, prostorno planiranje, zaštite životne sredine šumovitošću i šumom.

Angažovanje u nastavi

Master studije

obavezni predmeti

Planiranje gazdovanja šumama

izborni predmeti

Ekološke osnove planiranja gazdovanja šumama

Doktorske studije

izborni predmeti

Strateško planiranje u šumarstvu

Tipologija šuma

 

Odabrani naučni radovi

Neke od značajnijih objavljenih bibliografskih jedinica u dosadašnjem periodu su:

  1. Medarević M. (1983.): Šume okoline Beograda i njihova pogodnost za rekreaciju, Magistarski rad, Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet, Beograd.
  2. Medarević M. (1992.): Funkcije šuma i njihovo obezbeđivanje pri planiranju gazdovanja šumama, Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet, Beograd.
  3. Medarević M. et. all. (2001): Šume Đerdapa, monografija JP „Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac i IP „Ekolibri“, Beograd.
  4. Banković S., Medarević M., (2003): Kodni priručnik za informacioni sistem planiranja gazdovanja šumama, Ministarstvo za prirodne resurse i zaštitu životne sredine, Beograd.
  5. Medarević M. (2006): Planiranje gazdovanja šumama, udžbenik, Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet, Beograd.
  6. Banković S., Medarević M., Pantić D., Petrović N. (2009): The National Forest Inventory of the Republic of Serbia:the growing stock of the Republic of Serbia, Monograph, Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of Serbia, Forest Directorate, Belgrade (1-238).
  7. Medarević M., Banković S., Pantić D., Obradović S. (2010): Effects of the Control method (Goč variety) in selection forest management in western Serbia, Archives of Biological Sciences, 62 (2): (407-418).
  8. Pantić D., Banković S., Medarević M., Obradović S. (2011): Some characteristics of the stagnation stage in the development of silver fir (Abies alba Mill.) trees in selection forests in Serbia, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 35 (4): (367-378).
  9. Medarevic M., Milosevic R (2012) Types of Beech-Fir Forests on Mt. Veliki Jastrebac, Serbia, ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, vol. 64, br. 1, str. 201-213 (Article).
  10. Medarević M., Banković S., Pantić D., Šljukić B., Obradović S., Borota D. (2012): Structural and production characteristics of mixed forests of beech and spruce on Kopaonik , Proceedings: International Scientific Conference “Forests in Future – Sustainable Use, Risks and Challenges”, Institute of Forestry, Belgrade 2012 [i. e.] 2013, pp. (3-13).