+

Милена Путник

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 916
Е-маил: milena.putnik@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: кабинет бр. 6 (крило А, II спрат)
Консултације: понедељак, 10‒11; петак 10‒11

Рођена 1976. у Београду. Дипломирала на Факултету ликовних уметности у Београду, одсек Сликарство, 2001. године. Магистарске студије сликарства на истом факултету завршила 2006. године. Сада је на докторским студијама Вишемедијске уметности у оквиру Центра за интердисциплинарне студије Универзитета уметности у Београду. На Шумарском факултету у Београду изабрана је у звање доцента на ужој уметничкој области Сликарство 2010. и поново 2016. године. Члан је Удружења ликовних уметника Србије. Добила је Награду Бијенала младих у Вршцу (2002) и Награду Мангелос (2005), боравила је у оквиру уметничких резиденцијалних програма у Њујорку (2005) и Бечу (2007), учествовала у ликовним колонијама (Јаловик, Липовац, Савинац…). У оквиру рада са студентима пејзажне архитектуре организовала је више уметничких радионица и изложби.

Ужа научна област

Сликарство (област ликовних уметности)

Област истраживања

Сликарство; вишемедијска уметност; савремена уметност.

Ангажовање у настави

Одабране изложбе

  • 15 година Награде Димитрије Башичевић Мангелос, Легат Чолаковић (2016)
  • Overbooked, Harry Wood Gallery, Arizona State University, САД (2015)
  • Walking through Belgrade, Београд/Беч (2012)
  • Између када и ако, Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад (2011)
  • Тime Packages, 91 mq Project Space, Берлин (2011)
  • Cities on the River, Београд, Ђер, Братислава, Беч (2010)
  • Сваки дан испочетка, Галерија Културног центра Београда – самостална (2009)
  • Београд: неместа, Салон Музеја савремене уметности (2009)
  • Дислокације/Утопијски простори, Галерија Озон, Београд (2006)
  • У близини, Салон Музеја савремене уметности, Београд – самостална (2006)