+

Milena Putnik

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 916
E-mail: milena.putnik@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: kabinet br. 6 (krilo A, II sprat)
Konsultacije: ponedeljak, 10‒11; petak 10‒11

Milena Putnik rođena je 1976. u Beogradu. Diplomirala je 2001. i magistrirala 2006. u oblasti slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a doktorske umetničke studije višemedijske umetnosti na Univerzitetu umetnosti u Beogradu završila je 2018. godine, doktorskim umetničkim projektom „Ovo mesto – subjektivno mapiranje prostora“. Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije od 2002. godine, sa statusom samostalnog umetnika 2002-2010. U zvanje docenta na Šumarskom fakultetu birana je 2010. i 2016. godine. Od 2001. godine izlaže samostalno i na kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Značajnije samostalne izložbe: „U blizini“ Salon MSUB (2006), „Svaki dan ispočetka“ KCB/ARC Projects Sofija (2009), „Našli smo divno mesto“, Gradska galerija Požega (2017), „Ovo mesto“, Skandinavski paviljon FLU, Beograd (2018). Dobila je više nagrada za svoju umetničku aktivnost (Nagrada Bijenala mladih u Vršcu, Nagrada Mangelos), boravila je u rezidencijalnim umetničkim programima (ISCP Njujork, Kulturkontakt Beč), kao i na više likovnih kolonija i boravaka u Srbiji (Jalovik, Lipovac, Orašac, Sićevo…). Od 2007-14. godine samostalno je realizovala intervencije i privremene postavke u otvorenom prostoru „Privremeni vidikovci/Kontravidikovci“ (Beograd, Sofija, Gornji Milanovac, Novi Sad). U saradnji četiri umetnice od 2019. realizuje višegodišnji izlagački projekat „Međuprostor“. Realizovala je, samostalno i u saradnji sa drugim umetnicima, više radionica i izložbi u oblasti umetnosti sa studentima pejzažne arhitekture.

Oblast istraživanja

Slikarstvo; višemedijska umetnost; savremena umetnost.

Uža umetnička oblast:

Slikarstvo

Odabrani naučni radovi

Odabrane izložbe

  • Višemedijski doktorski umetnički projekat Ovo mesto, Skandinavski paviljon, Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, 2018.
  • Samostalna višemedijska izložba Našli smo divno mesto, Gradska galerija Požega, 2017.
  • Serija izložbi i projekat umetničke saradnje Međuprostor, sa N. Popović, A Piljić Mitrović i M. Odić, Centar za kulturu Sopot, Šok zadruga Novi Sad, Galerija Narodnog muzeja Vranje, Savremena galerija Zrenjanin, 2019-20.
  • Studentska radionica i autorska izložba Pejzaž u kutiji u pejzažu, sa Nevenom Popović, Dom kulture Studentski grad, 2017.
  • Niški salon: 12/2, Galerija savremene likovne umetnosti Niš, 2018.
  • 15 godina Nagrade Mangelos, Legat Čolaković, Muzej savremene umetnosti Beograd, 2016.
  • Serija intervencija u otvorenom prostoru Kontravidikovci/Privremeni vidikovci, Beograd, Gornji Milanovac, Sofija, Novi Sad, 2007-2014.
  • Studentska radionica i autorska izložba Imaginarne topografije, Umetnički centar Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, 2016.
  • Međunarodna radionica, izložba i govorni program Walking through… Beograd, Beč, 2012.
  • Prostorne intervencije, projekat Nature&Art, Žitomlin magacin, Španska kuća, Mikser festival, 2011-2012.