+

Milena Putnik

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 916
E-mail: milena.putnik@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: kabinet br. 6 (krilo A, II sprat)
Konsultacije: ponedeljak, 10‒11; petak 10‒11

Rođena 1976. u Beogradu. Diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, odsek Slikarstvo, 2001. godine. Magistarske studije slikarstva na istom fakultetu završila 2006. godine. Sada je na doktorskim studijama Višemedijske umetnosti u okviru Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta umetnosti u Beogradu. Na Šumarskom fakultetu u Beogradu izabrana je u zvanje docenta na užoj umetničkoj oblasti Slikarstvo 2010. i ponovo 2016. godine. Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije. Dobila je Nagradu Bijenala mladih u Vršcu (2002) i Nagradu Mangelos (2005), boravila je u okviru umetničkih rezidencijalnih programa u Njujorku (2005) i Beču (2007), učestvovala u likovnim kolonijama (Jalovik, Lipovac, Savinac…). U okviru rada sa studentima pejzažne arhitekture organizovala je više umetničkih radionica i izložbi.

Uža naučna oblast

Slikarstvo (oblast likovnih umetnosti)

Oblast istraživanja

Slikarstvo; višemedijska umetnost; savremena umetnost.

Angažovanje u nastavi

Odabrane izložbe

  • 15 godina Nagrade Dimitrije Bašičević Mangelos, Legat Čolaković (2016)
  • Overbooked, Harry Wood Gallery, Arizona State University, SAD (2015)
  • Walking through Belgrade, Beograd/Beč (2012)
  • Između kada i ako, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad (2011)
  • Time Packages, 91 mq Project Space, Berlin (2011)
  • Cities on the River, Beograd, Đer, Bratislava, Beč (2010)
  • Svaki dan ispočetka, Galerija Kulturnog centra Beograda – samostalna (2009)
  • Beograd: nemesta, Salon Muzeja savremene umetnosti (2009)
  • Dislokacije/Utopijski prostori, Galerija Ozon, Beograd (2006)
  • U blizini, Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd – samostalna (2006)