+

Milena Vukmirović

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 913
E-mail: milena.vukmirovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 5
Konsultacije: Sredom u 14.15 časova

Milena Vukmirović rođena je 1979. godine u Kraljevu. Diplomirala je (2004) i doktorirala (2013) na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu. Učestvovala je na više desetina naučnih i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu. Autor je dve monografije od nacionalnog značaja, više poglavlja u monografijama od međunarodnog značaja, radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima i više desetina radova na međunarodnim konferencijama. Objavila je 7 radova u časopisima od međunarodnog značaja, od kojih su 3 rada objavljena u vrhunskim međunarodnim časopisima M21a. Član je međunarodnog udruženja AESOP Young Academics, osnivač i predsednk upravnog odbora udruženja građana 5km/h koje je član Međunarodne federacije pešaka (International Federation of Pedestrians – IFP) i profesionalnog udruženja Urbana Laboratorija. Od 2006. do 2010. godine bila je član upravnog odbora COST Akcije 358: “Pedestrian Quality Needs” i od 2012. do 2016. godine pridruženi član COST Akcije TU 1203 “Crime Prevention through Urban Design and Planning“. Trenutno je angažovana na nacionalnom naučnom projektu “Modernizacija zapadnog Balkana”. Inicijator i jedna od osnivača Međunarodne akademske konferencije o mestima i tehnologijama – Places and technologies (www.placesandtechnologies.eu). Od februara 2015. godine radi kao savetnik Glavnog urbaniste Grada Beograda na poslovima oblikovanja otvorenih javnih gradskih prostora. Oblast naučno-stručnog interesovanja – urbani dizajn.

Uža naučna oblast

Urbanizam

Angažovanje u nastavi

Osnovne akademske studije

Akreditacija 2021

Akreditacija 2013

Master akademske studije

Akreditacija 2021

Akreditacija 2013

Doktorske akademske studije

Akreditacija 2021

Odabrani naučni radovi

 • Vukmirovic M., Djukic A., “Process of making the hearth of the neighbourhood: from analogue to digital public space design” in Smaniotto Costa C. and Ioannidis K. (eds.) The making of the mediated public space: essays on emerging urban phenomena, Lisabon: Edicoes Universitarias Lusofonas, 2017, pp. 175-189
 • Vukmirovic M. „Belgrade: The quest for a new city image“ in Doytchinog G., Djukic A. Ionita C. Planning Capital Cities: Belgrade, Bucharest, Sofia, Graz: TU Graz, 2015, pp: 188-212
 • Vukmirović M. Vaništa Lazarević E. “Place competitiveness expressed through digital data” in Vanista Lazarevic, E., Vukmirovic, M., Krstic- Furundzic, A., and Djukic, A. and (Eds.) Keeping up with technologies to improve places, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015, pp. 24-39
 • Djekic J., Djukic A., Vukmirovic M., Djekic and Dinic Brankovic M. “Thermal comfort of pedestrian spaces and the influence of pavement materials on warming up during summer”, Energy and Buildings, Vol. 159, 15 January 2018, Pages 474-485
 • Aranđelović B., Vukmirović M., Samardžić N., „Belgrade: Imaging the future and creating a European metropolis“, Cities, 63, March 2017, pp. 1-19
 • Djukic A., Vukmirovic M., Stankovic S. „Principles of climate sensitive urban design analysis in identification of suitable urban design proposals. Case study: Central zone of Leskovac competition“, Energy and Buildings, Volume 115, 1 March 2016, Pages 23–35
 • Vukmirovic M., Folic B. „Cognitive performances of pedestrian spaces“ in Facta Universitatis Series: Architecture and Civil Engineering 15, no 1, special issue, 2017, pp. 43-57
 • Vukmirovic M. “Sustainable Transport Development Strategies. Case Study: Extension of the Pedestrian Zone in Central City Area” in Cokorilo O. (ed.) Proceedings of the Second International Conference on Traffic and Transport Engineering – ICTTE Belgrade 2016. Belgrade: International Journal of Transport and Traffic Engineering – IJTTE, 25- 26 November 2016, pp. 541-550
 • Vukmirovic M., Raspopovic M., “Vulnerability of public space and the role of social networks in the crisis” in Vanista Lazarevic E., Vukmirovic M., Krstic-Furundzic A. and Đukić A. (eds.) Conference proceedings of Third International Academic Conference on Places and Technologies. Belgrade, Serbia, 14th and 15th April 2016“, Belgrade: Faculty of Architecture University of Belgrade, 2016, pp. 769-779
 • Vukmirović M. Pešački prostor i kompeititvni identitet grada, Beograd: Zadužbina Andrejević, 2014
 • Đukić A., Vukmirović M., UrbanLAB: Beograd 2020_Evropska prestonica kulture. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2012. ISBN 978-86-7924-070-5