+

Обликовање отворених градских простора

Шифра предмета: МПА1104/3Б
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Mастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Без услова

Је  да се кроз теоретски и практичан рад студент оспособи да повезује теоретска становишта и практично деловање, примењује савремена стручна схаватања, успоставља аутентичне методе и принципе планирања и пројектовања.

се огледа у стицању способности формулисања стратегије и планирању развоја система отворених простора града, стицању искуства у обради и вредновању података абиотичке и биотичке средине као и слике града. Стицању способности за тимски рад.

Теоријска настава: Актуелне стратегије развоја система отворених простора града; Одрживи развој и систем отворених простора града (захтеви у односу на политике, економију и планирање града); Урбани дизајн и систем отворених простора града; Категорије отворених простора града; Методологија планирања сисетма отворених простора града; Методе вредновања за потребе успостављања система отворених простора града; Норме и стандарди.

Други облици наставе – студио: Читање, разумевање и интерпретирање стечених теоријских знања и техника обраде података  и приказа истих и то кроз: теоријска истраживања, стручна истраживања и примену истих кроз пројекат за одређено подручје града.

Материјалу за наставу можете приступити ОВДЕ.