+

Основе урбанизма

Шифра предмета: ПА2419
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов: Без услова

Упознавање студентата са основним елементима градске средине и општим процесима урбанизације (аспектима, факторима и законитостима развоја града, – структуром градских простора и активности), као и са најосновнијим карактеристикама (техникама и процедурама, структуром и значајем законодавног и планског окружења) урбанистичког планирања и урбаног дизајна.

Оспособљавање студената за разумевање комплексности послова везаних за област урбанизма у условима савременог грађења и уређења градова.

Теоријска настава

Теоријске основе и искуствена полазишта: – дефинисања, истраживања и структуирања урбанизације, основних урбаних структура (природних структура у граду, социо – културних структура и процеса, физичке структуре, урбаних функција, међусобних повезаности и условљености), најосновнијих планерских и дизајнерских алата, техника и процедура.

Други облици наставе – студио

Идентификација и анализа урбаних структура (елемената и међусобних релација) и фактора развоја појединих урбаних структура и елемената, као и идентификација најосновнијих релевантних процедуралних алата и техника за планирање, дизајнирање и имплементацију адекватних солуција за унапређење урбаних структура и појединачних структурних елемената града.

Материјалу за наставу можете приступити ОВДЕ.