+

Мирјана Тешић

Сарадник у високом образовању
Телефон: +381 (11) 3053 914
Е-маил: mirjana.mesicek@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 914
Консултације:

Маст. инж. Мирјана Тешић рођена je 1979. године у Београду. Основну школу завршила је у Београду. Средњу Tехничку школу за обраду дрвета, унутрашњу декорацију и пејзажну архитектуру (смер: Пејзажна архитектура) такође је завршила у Београду. Шумарски факултет завршила је 2007. године на Одсеку за пејзажну архитектуру одбраном дипломског рада на тему „Технике орезивања лишћарског дрвећа” са просечном оценом 8,00. Академске дипломске студије – МАСТЕР уписала је 2008. године на Шумарском факултету и дипломирала 2010. одбраном дипломског рада на тему „Управљање реконструисаним дрворедима ужег центра Београда” са просечном оценом 10,00. 2010. године уписала је на истом факултету докторске студије, област пејзажна архитектура и хортикултура, које су у току. 1997. године обављала је практичан рад на неговању зелених површина Bereich Berggarten, Herrenhäuser Gärten, Hannover, 1997. Учесник је пројекта ревитализације просторно, културне и историјске целине Топчидерског парка у организацији завода за заштиту споменика културе града Београда. Такође учесник је била и радионице Окућнице и гробља на I салону пејзажне архитектуре, Београд, 2005. у организацији удружене пејзажних архитеката Србије и Црне Горе. 2010. године одржала је предавање по позиву удружења еколога Кикинде „GREEN PLACE“, при чему је одржано излагане на јавној трибини на тему: „Принципи орезивања градског зеленила“. Од 2007. до 2010. године волонтирала је на Шумарском факултету, где је помагала у извођењу наставе на Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру на катедри Пејзажни инжењеринг. Од 2010. године добија статус сарадника у настави, а од 2011. године ради на позицији асистента на поменутој катедри.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Одабрани научни радови

  • Stojanović N., Mešiček M. (2009): The evaluation of row trees in the urban environment, XIII International Eco-Conferance 2009, Environmental protection of urban and suburban settlements, Novi Sad, Serbia, p. 177‒184.
  • Stojanović N., Mešiček M., Anastasijević V. (2010): Nativ vegetation as a basis for successful landscape roads, XVIII International Sceintific and Professional Meeting „Ecological truth” EKO-IST’10, Spa Junakovic, Apatin, Serbia, p. 133‒139.
  • Stojanović N., Mešiček M., Ocokoljić M., Stojičić D., Matić S. (2012): Plan and program development of managing urban greean spaces, XX International Sceintific and Professional Meeting „Ecological truth” EKO-IST’12, Zaječar, p. 392‒398.
  • Анастасијевић, В., Анастасијевић, Н., Стојановић, Н., Мешичек, М. (2012): Зелене површине Београда као кључни елемент одрживог градског екосистема, Зборник радова Осме регионалне конференције „Животна средина ка Европи” – Зелена економија и институционално организовање за одрживи развој у сусрет Светском самиту Rio+20“, 90-95. 22‒23. мај, Београд, Србија.
  • V. Anastasijević, N. Anastasijević, N. Stojanović, M. Mešiček (2013): Maintenance and management of Belgrade Green spaces in the light of changed micro-climatic conditions, Journal Ecologica, No. 70, str. 188‒193.
  • M. Mešiček, M. Ocokoljić, D. Vilotić, D. Obratov-Petković, V. Anastasijević (2013): Functional analysis of the current state of London Plane street tree line at King Alexander Boulevard in Belgrade, Journal Ecologica, No. 70, str. 194‒198.
  • Mešiček M., Stojanović N., Anastasijević N., Anastasijević V., (2014): The presence of invasive tree species in the tree alleys of the inner city center of Belgrade, Journal Ecologica, Vol. 21., No 75., pp. 416‒421.
  • Anastasijević V., Tešić M., Stojanović N., Anastasijević N., (2015): Zelena infrastruktura Varoš kapije kao element ublažavanja ulične mikroklime, Journal Ecologica, Vol. 21., No 79., pp. 405‒4010.
  • Mešiček M., Stojanović N., Anastasijević V., Lisica A. (2016): Alien Plant Species and They Influence In Urban Enviroments, Journal Ecologica in press, Belgrade.
  • Stojanović N., Anastasijević V., Mešiček M., Miljković S., Lisica A. (2016): Effects Of Residental Green Spaces On City Noise Reduction, Journal Ecologica in press, Belgrade.