+

Mirjana Tešić

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 914
E-mail: mirjana.mesicek@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 914
Konsultacije:

Mast. inž. Mirjana Tešić rođena je 1979. godine u Beogradu. Osnovnu školu završila je u Beogradu. Srednju Tehničku školu za obradu drveta, unutrašnju dekoraciju i pejzažnu arhitekturu (smer: Pejzažna arhitektura) takođe je završila u Beogradu. Šumarski fakultet završila je 2007. godine na Odseku za pejzažnu arhitekturu odbranom diplomskog rada na temu „Tehnike orezivanja lišćarskog drveća” sa prosečnom ocenom 8,00. Akademske diplomske studije – MASTER upisala je 2008. godine na Šumarskom fakultetu i diplomirala 2010. odbranom diplomskog rada na temu „Upravljanje rekonstruisanim drvoredima užeg centra Beograda” sa prosečnom ocenom 10,00. 2010. godine upisala je na istom fakultetu doktorske studije, oblast pejzažna arhitektura i hortikultura, koje su u toku. 1997. godine obavljala je praktičan rad na negovanju zelenih površina Bereich Berggarten, Herrenhäuser Gärten, Hannover, 1997. Učesnik je projekta revitalizacije prostorno, kulturne i istorijske celine Topčiderskog parka u organizaciji zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Takođe učesnik je bila i radionice Okućnice i groblja na I salonu pejzažne arhitekture, Beograd, 2005. u organizaciji udružene pejzažnih arhitekata Srbije i Crne Gore. 2010. godine održala je predavanje po pozivu udruženja ekologa Kikinde „GREEN PLACE“, pri čemu je održano izlagane na javnoj tribini na temu: „Principi orezivanja gradskog zelenila“. Od 2007. do 2010. godine volontirala je na Šumarskom fakultetu, gde je pomagala u izvođenju nastave na Odseku za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu na katedri Pejzažni inženjering. Od 2010. godine dobija status saradnika u nastavi, a od 2011. godine radi na poziciji asistenta na pomenutoj katedri.

Uža naučna oblast

Pejzažna arhitektura i hortikultura

Odabrani naučni radovi

  • Stojanović N., Mešiček M. (2009): The evaluation of row trees in the urban environment, XIII International Eco-Conferance 2009, Environmental protection of urban and suburban settlements, Novi Sad, Serbia, p. 177‒184.
  • Stojanović N., Mešiček M., Anastasijević V. (2010): Nativ vegetation as a basis for successful landscape roads, XVIII International Sceintific and Professional Meeting „Ecological truth” EKO-IST’10, Spa Junakovic, Apatin, Serbia, p. 133‒139.
  • Stojanović N., Mešiček M., Ocokoljić M., Stojičić D., Matić S. (2012): Plan and program development of managing urban greean spaces, XX International Sceintific and Professional Meeting „Ecological truth” EKO-IST’12, Zaječar, p. 392‒398.
  • Anastasijević, V., Anastasijević, N., Stojanović, N., Mešiček, M. (2012): Zelene površine Beograda kao ključni element održivog gradskog ekosistema, Zbornik radova Osme regionalne konferencije „Životna sredina ka Evropi” – Zelena ekonomija i institucionalno organizovanje za održivi razvoj u susret Svetskom samitu Rio+20“, 90-95. 22‒23. maj, Beograd, Srbija.
  • V. Anastasijević, N. Anastasijević, N. Stojanović, M. Mešiček (2013): Maintenance and management of Belgrade Green spaces in the light of changed micro-climatic conditions, Journal Ecologica, No. 70, str. 188‒193.
  • M. Mešiček, M. Ocokoljić, D. Vilotić, D. Obratov-Petković, V. Anastasijević (2013): Functional analysis of the current state of London Plane street tree line at King Alexander Boulevard in Belgrade, Journal Ecologica, No. 70, str. 194‒198.
  • Mešiček M., Stojanović N., Anastasijević N., Anastasijević V., (2014): The presence of invasive tree species in the tree alleys of the inner city center of Belgrade, Journal Ecologica, Vol. 21., No 75., pp. 416‒421.
  • Anastasijević V., Tešić M., Stojanović N., Anastasijević N., (2015): Zelena infrastruktura Varoš kapije kao element ublažavanja ulične mikroklime, Journal Ecologica, Vol. 21., No 79., pp. 405‒4010.
  • Mešiček M., Stojanović N., Anastasijević V., Lisica A. (2016): Alien Plant Species and They Influence In Urban Enviroments, Journal Ecologica in press, Belgrade.
  • Stojanović N., Anastasijević V., Mešiček M., Miljković S., Lisica A. (2016): Effects Of Residental Green Spaces On City Noise Reduction, Journal Ecologica in press, Belgrade.