+

Докторске дисертације

  • Невена Васиљевић (2013): Планирање предела као инструмент просторног развоја Србије
  • Невенка Галечић (2016): Евалуација употребног потенцијала паркова Београда у функцији операционализације процеса пејзажног пројектовања.