+

Катедре

Наставно и стручно особље Oдсека за пејзажну архитектуру и хортикултуру је организовано у оквиру следећих Катедри: