+

Магистарске дисертације

  • Драган Вујичић (1997): Истраживање могућности трансформације отворених простора града у циљу повећања површина под зеленилом у зони Булевара Револуције у Београду.
  • Невенка Галечић (2000): Истраживање функционалних и композиционих вредности тргова, скверова и пјацета у централној зони Београда
  • Дејан Скочајић (2004): Пејзажна архитектура српских средњевековних манастирских комплекса.
  • Невена Булатовић (2005): Функције неких манастирских шума у националном парку Фрушка Гора.
  • Андреја Тутунџић (2006): Картирање и вредновање градских биотопа на простору слива Кумодрашког потока.