+

Мастер радови

2021

 • Милица Јововић (2021): Пејзажноархитектонско уређење манастирског комплекса Благовештење у Овчар Бањи. Ментор: др Дејан Скочајић
 • Тамара Смиљанић (2021): Пејзажноархитектонска анализа односа сиве и зелене инфраструктуре на изабраним примерима отворених простора Новог Београда. Ментор: др Драгана Ћоровић  
 • Олга Гајанић (2021): Биодизајн инспирисан листом и цветом маслачка (Leontodon taraxacum L.). Ментор: др Биљана Јовић
 • Бојана Миловановић (2021): Компаративна анализа просторних и пејзажноархитектонских одлика историјских вртова и вила на Малти. Ментор: др Драгана Ћоровић
 • Милица Петровић (2021): Пејзажноархитектонско уређење отвореног простора стамбених блокова: интеграција планираног линијског парка и Дунавског кеја у Београду. Ментор: др Драгана Ћоровић
 • Ена Миљковић (2021): Примена концепта зелене трансформације главне градске улице на примеру потеза Улице краља Милана у Београду. Ментор: др Милена Вукмировић

2020

 • Исидора Марковић (2020): Визуелизација и моделовање кровних вртова у условима медитеранске климе применом проширене реалности. Ментор: др Биљана Јовић
 • Марјана Селаковић (2020): Карактер предела Вршачких планина: предеоно обликовна правила уређења. Ментор: др Невена Васиљевић
 • Марина Газдић (2020): Примена принципа „Placemaking-a“ за унапређење квалитета отвореног јавног градског простора Капетан Мишине улице. Ментор: др Милена Вукмировић
 • Кристина Живковић (2020): Редизајн унутарблоковског отвореног простора између улица 27. марта и Кнеза Данила у Београду. Ментор: др Дејан Скочајић
 • Александра Андрић (2020): Пејзажноархитектонско уређење нове винарије манастира Буково. Ментор: др Дејан Скочајић
 • Сандра Митровић (2020): Пејзажноархитектонско уређење манастирског комплекса Буково. Ментор: др Дејан Скочајић
 • Наташа Медић (2020): Компаративна анализа паркова Београда и Новог Сада са аспекта доступности и опремљености простора за различите активности корисника. Ментор: др Драгана Ћоровић  
 • Мирјана Мијановић-Петковић (2020): Дигитална визуелизација у пејзажној архитектури применом OPEN SOURCE софтвера  BLENDER. Ментор: др Биљана Јовић
 • Benjamin Chemarum (2020): Биомимикрија применом геометријских образаца у дигиталном моделовању. Ментор: др Биљана Јовић

2019

 • Момир Крч (2019): Валоризација елемената структуре предела за потребе  винарије манастира Буково. Ментор: Борис Радић
 • Даница Новковић (2019): Просторно-програмски садржаји као основ интегралног развоја манастира Буково. Ментор: др Дејан Скочајић
 • Далибор Стојановић (2019): Унапређење угодности отворених градских простора: студија случаја-Јеврејска улица, Београд. Ментор: др Милена Вукмировић
 • Емилија Медојевић (2019): Културни предео Вршачких планина: мапирање културних сервиса екосистема. Ментор: др Невена Васиљевић
 • Ања Матић (2019): Културни предео Вршачких планина – правила уређења предела. Ментор: др Невена Васиљевић
 • Мила Матић (2019): Културни предео: Зелена инфраструктура као модел просторног развоја територије општине Неготин. Ментор: Борис Радић
 • Емилија Стојиљковић (2019): Просторно-временска студија трансформације структуре предела Грделичке клисуре. Ментор: Борис Радић
 • Милица Шарунац (2019): Пејзажноархитектонски приступ редизајну градских пјацета: отворени простор на углу улица Његошеве и Максима Горког у Београду. Ментор: др Невенка Галечић
 • Лидија Послановић (2019): Карактеризација предела као основ за формирање зелене инфраструктуре Крагујевца. Ментор: др Невена Васиљевић
 • Катарина Цвијић (2019): Phalaenopsis sp.:Биомиметички приступ параметарском моделовању цвета. Ментор: др Биљана Јовић

2018

 • Наташа Петковић (2018):Карактер предела као основ за формирање правила уређења спортско-рекреативне зоне у Чачку. Ментор: др Невена Васиљевић
 • Јована Бошковић (2018): Велико ратно острво као  језгро зелене инфраструктуре урбаног предела града Београда. Ментор: др Невена Васиљевић

2017

 • Зорана Вукелић (2017): Пејзажно-архитектонски приступ уређењу атријума. Ментор: др Невена Васиљевић.
 • Јелена Ристовски (2017): Предеоне вредности шумског подручја Срем. Ментор: др Невена Васиљевић.
 • Милена Димитријевић (2017): Ревитализација простора „Римских терми“ у Чачку- идејно решење. Ментор: др Невена Васиљевић.
 • Никола Луковић (2017): Карактер предела Општине Чајетина: хајдучка културна стаза. Ментор: др Невена Васиљевић.
 • Никола Терзић (2017): Зелена инфраструктура као елемент унапређења карактера предела доњег тока Топчидерске реке. Ментор: др Невена Васиљевић.
 • Анђела Митић (2017): Бионички образци у параметарском моделовању. Ментор: др Биљана Јовић.
 • Наум Цветковски  (2017): Релација златног пресека и природних структура у пејзажној архитектури. Ментор: др Биљана Јовић

2016

 • Љубица Стевановић (2016): Перцепцијско чулни аспекти малих зелених простора. Ментор: др Биљана Јовић.
 • Јелена Стојановић (2016): Интерпретација пројектантских решења применом дигиталне графике. Ментор: др Биљана Јовић.
 • Мирјана Комненов (2016): Биомиметички принципи у генеративном дизајну. Ментор: др Биљана Јовић.
 • Ђорђе Илић (2016): Реконструкција шире зоне градског сквера у Јагодини. Ментор: др Невена Васиљевић.
 • Јована Стефановић (2016): Зелена инфраструктура: унапређење функције отворених простора на територији Пирота. Ментор: др Невена Васиљевић.
 • Златомир Игњатовић (2016): Предеоне вредности заштићеног природног добра предела изузетних одлика „Aвала”. Ментор: др Невена Васиљевић.
 • Миле Лончар (2016): Могућност ревитализације културног предела села Рогљево. Ментор: др Невена Васиљевић.
 • Снежана Кецман (2016): Зелена инфраструктура као стратегија планирања градске општине Чукарица. Ментор: др Невена Васиљевић.
 • Милена Љешњак (2016): Реконструкција парк-шуме Горица. Ментор: др Невена Васиљевић.